NARUČIVANJE


Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca
narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod,
popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene su konačne maloprodajne cijene i izražene su u Konvertibilnim markama.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te
spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac
odabere te potvrdi način plaćanja.

Kako kupovati na digitrend.ba?